Làm thế nào để bảo vệ website/thư mục của tôi bằng password?
Đường dẫn tới imagemagick / imagick, làm thế nào để dùng ImageMagick
Làm thế nào để sửa/thay đổi/thêm CNAME hoặc những DNS records khác?
Làm thế nào remote MySQL?
Làm thế nào sử dụng shared SSL?
Làm thế nào trỏ domain?
Phát hiện lỗi 403 Forbidden error
Làm thế nào để host nhiều domain?
Java có được hổ trợ ở đây?
Bạn có hổ trợ SFTP?
Bạn có hổ trợ innodb không?
Mail bị đưa vào thư mục spam
Làm thế nào để block IP sử dung file .htaccess?
Làm thế nào để import/export database?
Làm thế nào để cài đặt scripts?
Bạn có hổ trợ FFMPEG không?
Không có domains có awstats stats để hiển thị.
Domain name extensions mà tôi có thể host là gì?
Functio như exec() bị vô hiệu vì lý do an toàn.
Đường dẫn tới thư mục root (home base) là gì?
Làm thế nào tôi truy cập bằng quyền root?
Tôi có thể cài đặt Zend Optimizer và ionCube không?
Bạn có cho phép warez linking không?
Giờ quốc tế
Tôi có thể chỉnh sửa file php.ini không?
Tôi có thể xem log CPU usage ở đâu?
Làm thế nào kích hoạt bảo mật domain?
Không thể xóa .pureftpd-upload
Làm thế nào để chuyển domain miễn phí sang nhà đăng ký khác?
Giới hạn gửi mail là gì?
Tôi có thể cài đặt ruby gems không?
Bạn có hổ trợ Ruby on Rails?
Làm thế nào để chạy cronjob?
Làm thế nào để thay đổi cPanel password?
Làm thế nào để hủy tài khoản?
Bạn có hổ trợ qua điện thoại?
Làm thế nào để thêm domain addon?
Tôi gặp lỗi phân quyền.
Chúng tôi chỉ nói tiếng Anh
Làm thế nào để chuyển website của tôi lên server của bạn?
Bạn có hổ trợ Extension Frontpage?
Tôi có thể thêm module PHP?
Server và công ty của bạn có vị trí ở đâu?
Bạn có cho đăng ký tên miền quốc tế?
Bạn có hổ trợ ASP?
Bạn có hổ trợ flash?
Bạn có hổ trợ Python không?
Tôi có thể chạy cgi và hoặc dùng perl scripts trên website không?
Tôi có thể dùng shell access không?
Bao lâu bạn tạo backup một lần?
Bạn có hổ trợ MSSQL?
"Unable to read 0 bytes in FILE_NAME.php on line 0" lỗi
Làm thế nào để vô hiệu danh sách thư mục (index of page)?
Làm thế nào để truy cập webmail?
Tôi bị ngưng hoạt động vì gửi mail hàng loạt.
Làm thế nào để tạo file .htaccess?
cURL có được cài đặt trên server không?
Server của bạn có hổ trợ SSI?
Bạn có đặt quảng cáo lên website của tôi không?
Tôi có thể cài AdSense hoặc những quảng cáo khác lên website tôi không?
Tôi có thể sử dụng URL tạm để truy cập vào website không?
Bạn có cho phép nội dung người lớn?
Tôi có thể cài đặt gói SVN không?
Làm thế nào để tạo trang lỗi theo ý mình?
Tôi có thể trả hàng tháng?
Bạn có thể cho biết bảng giá?
Làm thế nào để đổi phân quyền file/folder?
Bạn có cung cấp server riêng đễ hosting?
mod_rewrite có được kích hoạt hay không?
Bạn có hổ trợ VPS?
Tôi không thể tạo database với phpMyAdmin
Tôi gặp lỗi 'MySQL server has gone away'
Tốc độ download/upload chậm!
Tôi có thể cung cấp dịch vụ file sharing hoặc image hosting không?
Làm thế nào để bật register_globals
Tôi gặp lỗi Internal Server Error (500)
Tôi có thể cài đặt ShoutCast trên server không?
Tôi gặp lỗi FTP "421 too many connections"
Cấu hình server của bạn là gì?
Bạn có hổ trợ gzip?
Bạn có hổ trợ gửi mail hàng loạt?
Tôi có thể truy cập phpMyAdmin trực tiếp không?
Hãy giúp, cronjob không hoạt động.
Làm thế nào để submit website của tôi lên search engine?
Website của tôi không hiện lên công cụ tìm kiếm.
Hình ảnh không được hiển thị trên website của tôi.
Bạn có hổ trợ PHP4?
Làm thế nào để thay đổi MX record?
Tôi có thể host bao nhiêu tài khoản?
Tôi có thể tự reset account của mình không?
Tôi gặp lỗi 'unexpected T_STRING'
Tôi có thể sử dụng Dreamweaver để publish website không?
Bạn có hổ trợ FXP?
Làm thế nào để cài đặt email account catch all?
Làm thế nào để tích hợp webmail vào website của tôi?
Parse error: syntax error, unexpected T_PRIVATE
Tôi gặp lỗi 'Invalid argument supplied'
PHP Fatal error: Cannot redeclare
Làm thế nào để tạo login form vào website của tôi?
Bạn có cung cấp custom package cho tôi được không?
Tôi cần thông tin về chương trình liên kết của bạn.
Bạn có hổ trợ POP3, SMTP hoặc IMAP?
Có bất kỳ giới hạn nào cho việc upload files?
Bạn có hổ trợ phplist?
Làm thế nào để tạo một backup?
Làm thế nào để restore backup?
Domain không hoạt động với "www"
Bạn có cung cấp subversion (SVN) hosting không?
Server của bạn có hổ trợ streaming audio/video?
Server của bạn có hổ trợ Flash Media Server?
Làm thế nào để kích hoạt chứng thực SMTP?
IP riêng là gì? Lợi ích gì cho việc có nó?
Bạn có cung cấp RVSKin không?
Làm thế nào để thay đổi httpd.conf?
Công ty của bạn có thể tài trợ cho website của tôi?
Tôi có thể làm nhân viên ở đây không?
File type và file size limits là bao nhiêu?
Tôi gặp lỗi 'open_basedir restriction in effect, file is not within the allowed path'
Bạn có thể giới thiệu hệ thống billing tốt cho tôi không?
Bạn có hổ trợ TomCat không?
Bạn có hổ trợ ColdFusion?
Hãy giúp, website của tôi bị hack!
Có bao nhiêu account được cài đặt trên cùng một server?
Bạn đã có bao nhiêu khách hàng?
Bạn có hổ trợ Windows hosting không?
Tôi có thể host domain với ký tự đặt biệt ở đây không?
Server của bạn có hổ trợ Capistrano?
Bạn có thể bật function allow_url_fopen không?
Có virus trên server của bạn!
Tôi có thể sử dụng AJAX trên website không?
Tôi có thể cài nulled script ở đây không?
Bạn có cài đặt memcache?
Hãy giúp, tôi không thể cài đặt Joomla component!
Tôi có thể bán hàng trên website?
Server của bạn có hổ trợ chông ddos không?
Bạn có XSL(T) proccessor cài trên server không?
Bạn có hổ trợ Secure Connection tới cPanel?
Tôi có thể có nhiều tài khoản vào cPanels không?
magic_quotes_gpc có được bật trên server của bạn không?
Làm sao để cài đặt email forwarder?
MySQL port là bao nhiêu?
Tôi nhìn thấy nội dung cũ sau khi upload file mới.
Làm thế nào để thêm logo (favicon), cái gần thanh address bar?
Tôi có thể copy/paste HTML code trực tiếp vào trong file không?
Server của bạn có hổ trợ WebDav/WebDisk không?
Bạn có thể thêm scripts tự động cài đặt vào được không?
Tôi có thể đổi code của trang lỗi 401 khi sử dụng thư mục có password bảo vệ?
Tôi có thể cài đặt trả lời thư tự động (autoresponder)?
Tôi có thể đổi email password mà không đăng nhập vào cPanel không?
Tôi có thể chặn những email không mong muốn không?
Tôi có thể Pipe email cho file (hoặc script) không?
FTP client của tôi chỉ hiển thị 1998 hoặc 2000 files, nhưng tôi có nhiều files hơn.
Tôi có thể sử dụng kết nối anonymous FTP không?
Tôi có thể sử dụng SSL với tài khoản email của tôi không?
Hãy giúp, Perl/CGI script hiển thị lỗi 500.
Fatal error: Allowed memory size of XXX bytes exhausted
Bạn có chấp nhận khách hàng từ tất cả các nước?
Hãy giúp, tôi lỡ xóa mất vài file!
Tôi có thể gửi newsletters không?
Bạn có hổ trợ SSL?
Làm thế nào để tạo trigger MySQL
Tôi gặp lỗi 'Source file could not be read' trong phpmyadmin
Tôi có thể thêm chat scripts vào website không?
Tôi có thể chạy lệnh từ command line không?
Tôi có thể xóa client profile (của tài khoản không)?
Tôi gặp lỗi 'User XXX already has more than max_user_connections active connections'
Tôi có thể chạy ứng dụng trên server?
Bạn có hổ trợ JDBC hoặc ODBC?
PHP open_basedir có được bật?
Bạn có hổ trợ Magento?
Bạn có hổ trợ GD library?
Tôi có thể host hentai/anime?
Bạn có hổ trợ script Gallery2?
Tôi có thể dùng perl/pear extensions?
Giải pháp thương mại điện tử nào bạn cung cấp?
Bạn có cung cấp pdo và pdo_mysql?
Tôi có thể host mạng xã hội ở đây được không?
memory_limit của PHP là gì?
Tôi có thể host online game script ở đây không?
Tôi có thể chạy ứng dụng ở trên server qua SSH không?
Tôi có thể host torrent ở đây không?
Phiên bản Apache nào bạn đang dùng?
Cấu hình PHP ở đâu?
Tôi có thể host site có mã giống youtube được không?
Bạn có hổ trợ .htaccess override?
PHP safe mode được bật hay tắt trên servers?
My PHP max_input_time cần phải được đặt thành -1
Bạn có hổ trợ Mplayer hay Mencoder?
Bạn có hổ trợ Flv2tool?
Bạn có hổ trợ Libogg + Libvorbis?
Bạn có hổ trợ LAME MP3 Encoder?
Bạn có hổ trợ DotNetNuke
Symlink function có được kích hoạt?
Bạn có exim chạy trên port khác không?
Làm thế nào để thêm forum vào website của tôi?
Tôi có thể biên dịch script hoặc chạy script đã được biên dịch trên server của bạn không?
Tôi có thể chạy phần mềm như trên máy tinh binh thường?
Nội dung đánh bạc có được cho phép?
Công ty của bạn đã kinh doanh bao lâu rồi?
Bạn có hổ trợ HYIP websites?
Thời hạn download bị timeout, hãy giúp.
Tôi có thể host website liên kết được không?
Tôi có thể sử dụng dịch vụ miễn phí?
Bạn có hổ trợ công cụ xây dựng website?
Bạn có cho phép kết nối p2p?
Giới hạn lớn nhât có thể upload lên sever là gì?
Bạn có thể vô hiệu auto_prepend_file hay auto_append_file không?
Bạn có giới hạn CPU không?
fopen có được bật?
Monitoring scripts của tôi bị down.
Làm thế nào để thay đổi
Làm thế nào để đổi page encoding?
Bạn có hổ trợ subdomains không?
Tôi không thể thấy file .htaccess
Tôi có thể dùng nhiều tài khoản FTP account không?
Tôi có thể nhìn thấy cPanel hoặc WHM demo ở đâu?
Bạn có chấp nhận PTC sites không?
Bạn có chấp nhận GPT sites?
Server của bạn có hổ trợ mono?
Server của bạn có thể sử dụng SHTMLs?
Làm thế nào thay đổi password của khách hàng của tôi?
Tại sao tôi không thể kích hoạt lkích hoạt, tạo lại tài khoản của tôi?
Tôi có thể thấy list các tính năng ở đâu?
Bạn có cung cấp bulletproof hosting?
Làm thế nào để cài đặt email account?
Làm thế nào để tìm IP của tôi?
Tôi gặp lỗi 'CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated'
Làm thế nào để xây dựng một website mới?
Tôi quên password member area, hãy giúp.
PostgreSQL có được hổ trợ?
Làm sao để giải quyết vấn đề file permission?
Bạn có hổ trợ SourceGuardian?
Tôi lỡ xóa thư mục public_html
FTP của tôi không hoạt động
Làm thế nào để bắt đầu?
Tôi không thể mở file txt hoặc exe
Hãy giúp đỡ, AdSense của tôi không hiển thị.
Tôi có thể thêm nội dung đa phương tiện vào website không?
Tôi không thể xác thực website của chúng tôi sử dụng tool Google Webmaster
Tôi gặp lỗi "can't accept more than 5 connections as the same user"
Tôi gặp lỗi 'exceeded the max_updates resource'
Tôi thấy dấu chấm hỏi và nhiều biểu tượng lạ trên website
Tôi chỉ có thể upload 2MB files
Tôi gặp lỗi 'Warning: ftp_mkdir() failed'
Nếu website không hoạt động, nó có bị xóa không?
Làm thế nào tôi có thể chạy MySQL querypo0x?
SSL là gì?
Làm thế nào để cài đặt Directory Listing
Tôi có thể host script như là RapidLeech?
Red5 server có được hổ trợ?
Các port khác có được mở?
Sockets có được hổ trợ?
Tôi có thể dùng rsync?
Đường dẫn của thư mục host của tôi ở đâu?
Bạn có hổ trợ Dolphin?
Tại sao nameserver không hoạt động?
PHP mail () function có hoạt động không?
Storage engine MySQL nào được hổ trợ trên server của bạn?
MySQL heap table có được hổ trợ?
Phiên bản perl bạn sử dụng là gì?
Làm thế nào để tôi có thể kiếm tiền từ website?
Tôi có thể hủy domain không không?
SQLite extension có được hổ trợ?
Tôi bị access denied khi cố import database qua phpmyadmin
Tôi gặp lỗi 'Maximum execution time of XXX seconds exceeded'
Tôi có thể tạo backup tự động không?
Bạn có thể đổi domain?
Bạn có thể cho tôi xem một mẫu website mà bạn đã host?
Thông tin chi tiết của cPanel ở đâu?
Làm thế nào để vô hiệu magic quotes? (bằng cách sử dụng .htaccess)
Bạn có thể đăng ký domain cho tôi không?
Làm thế nào để cài thêm thêm mysql/dtabase/user?
Tôi có thể cài đặt thêm webmail themes?
Bạn có thể kích hoạt tracerout?
Làm thế nào để tạo full backup trên máy của tôi?
Vấn đề: Browser cố download file PHP
Tôi thấy lỗi 'supplied argument is not a valid MySQL result resource'
Tôi gặp lỗi 'Cannot modify header information - headers already sent'
Làm sao tôi có thể bảo vệ source code của website mình?
Tôi thấy báo lỗi 'syntax error, unexpected $end'
Tôi gặp lỗi 'cannot send session cache limiter'
Bạn có giúp tôi thiết lập VPN connection được không?
Script CGI không hoạt động trên server của tôi (lỗi 404 hoặc 500)
Làm thế nào để cài đặt SSL certificate?
Làm thế nào để flush DNS?
Vì sao login vào account FTP khác bị thất bại?
MX record mới của tôi không hoạt động
Tôi muốn trỏ mydomain.com MX record tới một địa chỉ IP
function PHP chmod() không hoạt động trên server
Multi-Domain SSL có được hổ trợ?
Thời gian timeout của MySQL server là gì?
Tôi không thể truy cập vào website được! (IP ban)
FastCGI có được hổ trợ trên server của bạn?
Bạn có thể tối ưu tìm kiếm cho website của tôi?
Tôi nhận lôi "unexpected T_STRING" trong XXX tại dòng 1 (nếu client sử dụng iWeb)
Tôi nhìn thấy HTTP code 200 khi debug website
Server MySQL không hoạt động! (User bị lỗi Error 28)
Bạn có hổ trợ zlib không?
Làm thế nào để tôi khôi phục MySQL password?
Timezone có thể thay đổi qua .htaccess không?
Bạn có thể import tài khoản cũ của tôi?
Làm thế nào thay đổi password của khu vực thành viên?
Loại RAID nào được sử dụng?
fsockopen có được bật không?
Create view operation có được hổ trợ trên MySQL server?
Thư mục home của tôi ở đâu? Nó có thể bị thay đổi hay không?
Tôi có thể nâng CPU bằng cách trả thêm phí?
IP nameserver của tôi là gì?
Access denied cho thành viên 'xxx'@'localhost'
Làm sao tôi có thể cấu hình website redirect?
Tôi có thể host website về game cheats hoặc hacks ?
Tôi có thể host proxy site ở đây không?
Bạn có hổ trợ SmartFoxServer?
Wildcard SSL có được hổ trợ?
.htaccess có được hổ trợ?
Bạn có dịch vụ hosting offshore không?
Bạn có hổ trợ PHPmotion?
PHP SOAP có được kích hoạt? Nó có thể được kích hoạt?
Function dl() có được kích hoạt ko?
.hu TLD registry yêu cầu
Bạn có giới hạn inode không?
Làm thế nào để access vào cPanel?
Firefox error: The page is not redirecting properly (endless loop)
Email của tôi không tới được yahoo/hotmail
Tôi có thể cài đặt PECL id3 lên server?
Cron Job không hoạt động với Drupal
Tôi có thể khởi tạo VNC server trên host của bạn không?
Bạn có thể cài APC (Alternative PHP cache) lên server được không?
Bạn có thể cài đặt Lunics lên server được không?
Tôi có thể sử dụng SSH tunneling ở đây không?
Bạn có thể merge hai account lại không?
bạn có thể đổi giá trị suhosin.request.max_vars không?
Bạn có hổ trợ CRE LOADED?
Bạn có thể kích hoạt mod_layout từ tài khoản của tôi?
Bạn có hổ trợ JSON?
Tôi gặp lỗi "Failed to copy/move file"
Tôi có thể cài PHP Fusion ở đây không?
FTP cứ báo lỗi time out
Làm thế nào để tắt PHP errors?
Bạn có thể cài đặt MagickWand cho PHP không?
Có bao nhiêu user kết nối tới mysql được cho cho phép tại một thời điểm?
Làm thế nào để thấy website logs?
Làm thế nào để đổi MySQL database collation.
Làm thế nào đê tạo một thư mục/file có thể ghi đè được?
Làm thế nào để cài đặt google apps?
Tôi không thể extract file .rar từ cPanel
Bạn có thể đổi tên domain được không?
Bạn có hổ trợ mysqli hoặc là mcrypt?
Bạn có hổ trợ SimpleXML?
Làm thế nào để vô hiệu mod_security
Bạn có hổ trợ Elgg (CMS) trên server?
Làm thế nào để thay đổi website builder template tới một cái khác?
Bạn có hổ trợ Video Whisper?
Bạn có hổ trợ VidiScript?
Làm thế nào để sử dụng .htaccess file?
Bạn có thể cài đặt PECL module lên PHP?
Bạn có thể cung cấp domain check script?
Tôi có thể kết nối tới control panel bằng điện thoại được không?
Bạn có hổ trợ php_imap?
Bạn có hổ trợ OpenSSL?
Làm thế nào để tôi tự sửa lỗi và tối ưu database?
Website của tôi không hoạt động (IP có thể bị block)
Tôi muốn thảo luận vấn đề trên điện thoại, tôi có rất nhiều câu hỏi
eyeOS có được hổ trợ
Website của tôi hiện hiện lên "???" (incorrect encoding)
APE server có được hổ trợ?
Plone có được hổ trợ?
Curl có được hổ trợ https?
Database socket path là gì?
Bạn có thể enable/disableallow_url_include?
Bạn có hổ trợ dedicated IPs?
Tại sao tôi không thể edit tất cả phần setting của server
Làm thế nào để thay đổi email trên khu vực thành viên?
Tôi có thể tạo tài khoản giới hạn cho bạn bè truy cập vào CPanel không?
Không thể tạo foreign key trong phpMyAdmin
Bạn hổ trợ Mp4Box?
Làm thế nào để disbale output_buffering?
Làm thế nào để sử dụng mod_gzip, nó không hoạt động!
Tôi có thể kết nối qua https?
Bạn có hổ trợ Zend?
Tôi có thể tìm thấy error logs ở đâu trong tài khoản?
Bạn có hổ trợ suPHP, suApache, suexec và suhosin?
Làm thế nào để lấy templates mà bạn cung cấp?
Bạn có hổ trợ OmniBase?
Bạn có hổ trợ Smalltalk?
Bạn có hổ trợ GCC compiler?
Bạn có hổ trợ qsappend | QSA chuyển hướng trên .htaccess?
Bạn có hổ trợ opencart?
Bạn có hổ trợ mhash?
Tôi nhìn thấy trang trắng (nếu website dựa trên PHP)
PECL và ssh2 có thể được cài không?
Bạn có thể hổ trợ AC3 codec
Ban có hổ trợ AAC codec?
Bạn có hổ trợ OGG/Vorbis codec?
Bạn có hổ trợ x264 codex?
Bạn có hổ trợ Divx/XviD codec?
Bạn có hổ trợ win32 codex?
Bạn có hổ trợ redmine
DNS clustering có thể được bật không?
Tự động update wordpress không được.
Bạn có hổ trợ phpSHIELD?
File cấu hình script của tôi được đặt ở đâu?
Tôi có thể đọc TOS ở đâu (điều khoản dịch vụ)?
Làm thế nào để thêm extension cho MIME types?
Chúng tôi gặp vấn đề về phần cứng với server
Bạn có hổ trợ timthumb?
Quá nhiều bảng
Tài khoản của tôi bị hủy bởi queries MySQL chậm
Bạn có hổ trợ Postini?
Làm thế nào để sửa lổi nhận và gửi? Email và thư mục SPAM folder.
Làm thế nào để đổi MySQL username và password
Bạn có hổ trợ nginx?
Tại sao diễn đàn của tôi (có trả phí) bị hủy? (valid for vB, IPB etc)
Làm thế nào để vô hiệu open tags?
Làm thế nào để thay đổi server?
Tôi bị lỗi ECONNREFUSED trên FileZilla
Bạn có hổ trợ wordpress mu, nếu có thì làm sao để cài đặt nó?
Những database information_schema trên phpMyAdmin là gì, tôi có cần chúng không?
Bạn có thể enable TLS stream socket transport trên PHP?
Tôi cần gửi mass mail, tôi có thể sử dụng external SMTP (như google) không?
Wordpress của tôi bị hack, làm thế nào để lấy lại password admin
Disk full error
Tôi gặp lỗi!
Làm thể nào để tôi giải nén files?
Vì sao thực mục được đặt password hỏi hai lần password?
Làm thế nào để tối ưu Joomla để tăng hiệu suất?
Làm thế nào để tự cấu hình FTP client?
Round cube hiển thị thanh "From" trống và phần người gửi không hiển thị
Lỗi kết nổi tới database
Tôi có thể thanh toán qua xoom?
Tôi không thê gửi/nhận emails
Thời gian thực thi PHP là gì?
Kích thước gởi mail tối đa
Bạn có hổ trợ iconv?
Bao nhiêu files tôi có thể lưu trên một thư mục?
Tôi có thể chạy SocialEngine?
Tôi có thể chạy scrip scgi?
Giới hạn của kích cỡ email?
Bạn có thể tăng giới hạn CPU?
Tạm ngưng vì phát hiện có spam/junk trên cơ sở dữ liệu
Làm thế nào để tắt báo cáo lổi PHP?
Làm thế nào để tôi sửa lổi encoding?
Bạn có hổ trợ nền tảng Zend?
Bạn có hổ trợ CloudFlare?
Làm thế nào để cập nhật thông tin thẻ tín dụng tại 2Checkout (2CO)?
Facebook hiển thị preview không đúng khi tôi chia sẽ website của mình?
Tôi có thể cài đặt vhosts trên hệ thống không?
Bao nhiêu cron job tôi có thể cài đặt?
Giao thức UDP không được phép
Bạn có hổ trợ podcasts?

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!