Bạn có cho phép warez linking không?

Bạn có thể link những file được upload từ xa như RapidShare, Megaupload và những cái khác, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gỡ bó nếu có khiếu nại. Hãy lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận host những file vi phạm bản quyền lên server của chúng tôi dưới bất kì hình thức nào.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!