Bạn có hổ trợ flash?

Flash được hổ trợ đầy đủ. Flash là ứng dụng phía người dùng, nó chạy trên máy tính người dùng, không phải trên server của chúng tôi. Chỉ cần trình duyệt của người dùng cài plugin cần thiết là có thể xem được flash. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với hiển thị Flash, hãy kiểm tra đường dẫn tới file .swf.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!