Bạn có hổ trợ FXP?

Tôi xin lỗi nhưng direct file transfer từ FTP server tới một cái khác (FXP) không được hổ trợ ở đây.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!