Bạn có hổ trợ gửi mail hàng loạt?

Thật không may, chúng tôi không hổ trợ mailling lists. Mass mail bị cấm bởi điều khoản dịch vụ và account của bạn có thể bị tự động đình chỉ vì gửi mail hàng loạt.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!