Bạn có hổ trợ innodb không?

Tôi xin lỗi, nhưng InnoDB không được hổ trợ ở dây và chúng tôi không có ý định hổ trợ nó.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!