Bạn có hổ trợ PHP4?

Server của chúng tôi chạy PHP5. Tuy nhiên, tất cả tính năng của PHP4 đều được hổ trợ bởi PHP5, vì vậy bạn sẽ không gặp vấn đề gì về sự tương thích của PHP4.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!