Bạn có hổ trợ script Gallery2?

Vâng, Script Gallery hoạt động tốt trên server của chúng tôi. Hãy chắc rằng bạn đã chọn NetPBM và GD như là iamge processing libraries trên cấu hình của Gallery script.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!