Bạn có thể bật function allow_url_fopen không?

PHP function allow_url_fopen đã được mở trên server của chúng tôi. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào khi đang tải data từ URL, bạn cần kiểm tra lại script của bạn. Nếu bạn cố gắng tải dữ liệu từ những port không đúng chuẩn, có thể port đó đã bị chặn bởi firewall của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết số port và chúng tôi sẽ mở nó ra cho bạn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!