Bạn có thể giới thiệu hệ thống billing tốt cho tôi không?

Có rất nhiều dịch vụ webhosting billing system, và lựa chọn tùy thuộc vào bạn cần dạng nào. Ví dụ, chúng tôi sử dụng hệ thống tùy chỉnh của riêng mình. Bạn có thể tham khảo một vài hệ thống nổi tiếng như: AWBS, ModernBill, WHMCS để tìm một cái thích hợp cho bạn. Nếu bạn đang tìm giải pháp miễn, hãy thử phpCoin.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!