Bạn có thể thêm scripts tự động cài đặt vào được không?

Thật không may, vào lúc này, chúng ta không thể thêm scripts vào trình cài đặt của chúng tôi. Tuy nhiên, những scripts mới và các script hiện tại được cập nhật mỗi sáu tháng.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!