Bao lâu bạn tạo backup một lần?

Chúng tôi tạo full backup cho mỗi website hàng tuần và bạn có thể khôi phục nếu cần từ control panel. Bạn có thể tạo website backup bất kỳ lúc nào bằng cách dùng section Backups trong control panel. Nó cho phép tạo và download toàn bộ hoặc một phần backup của account bạn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!