Cấu hình server của bạn là gì?

Server của của chúng chạy QuadCore Intel Xeon CPUs, 8 GB ECC RAM (memory), fast SCSI drives (RAID-1 protected) và được kết nối với đường truyền 1000 mb/s.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!