Có bất kỳ giới hạn nào cho việc upload files?

Bạn có thể upload tối đa 15000 files cho tài khoản của bạn. Upload số lượng lớn files sẽ làm giản hiệu năng của server. 15000 files là quá đủ cho bất kỳ website điển hình nào (kể cả website của chúng tôi cũng dùng có ít hơn 200 files đã bao gồm hình ảnh)

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!