Có virus trên server của bạn!

Hãy yên tâm rằng không có bất kỳ virus nào trên server của chúng tôi, vì chúng tôi dùng Linux. Nếu bạn nhận được thông báo về virus trên website, có thể đã có vấn đề với mã nguồn của bạn. Chúng tôi vui lòng trả lời tất cả những thắc mắc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ web hosting và chúng tôi không có kinh nghiệm về việc xây dựng hay bảo mật website.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!