Domain không hoạt động với "www"

Bạn cần phải kiểm tra cài đặt DNS zone để chắc rằng bạn có "A" record cho "www" entry của domain của bạn. Nó sẽ trông như vậy: www IN A xxx.xxx.xxx.xxx (xxx là domain IP address, bạn có thể lấy nó trong control panel) Hoặc bạn cần cài đạt CNAME record: www IN CNAME yourdomain.com. Dù sao thì chúng tôi cũng khuyến cáo trỏ domain tới name server của chúng tôi. Điều này đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ hoạt động hoàn hảo.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!