Đường dẫn tới thư mục root (home base) là gì?

Đường dẫn của bạn tới thư mục home là: /home/YOUR_CPANEL_USERNAME/public_html/. Nếu bạn dùng Dreamweaver, thư mục này được cài đặt như là "public_html"/ Hãy nhớ đổi YOUR_CPANEL_USERNAME thành tên bạn như trong tài khoản control panel.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!