FTP client của tôi chỉ hiển thị 1998 hoặc 2000 files, nhưng tôi có nhiều files hơn.

Bạn phải cấu hình FTP client để tăng giới hạn hiển thị. Hãy hỏi hổ trợ từ nhà phát hành FTP hoặc xem hướng dẫn sử dụng FTP client để biết cách nâng giới hạn đó lên.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!