Functio như exec() bị vô hiệu vì lý do an toàn.

Thật không may, functions như là exec(), shell_exec(), proc_open(), passthru(), system(), popen(), và tương tự đã bị vô hiệu.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!