Giờ quốc tế

Cấu hình giờ quốc tế không thể thay đổi, nhưng bạn có thể dùng PHP function date_default_timezone_set để cài đặt múi giờ trên website.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!