Hãy giúp, cronjob không hoạt động.

Nếu bạn chạy cronjob sử dụng PHP command (như php -f /home/username/public_html/file.php) và không gặp lỗi PHP, có nghĩa là cronjob của bạn đã thực thi thành công và không có lỗi nào trong script của bạn. Chúng tôi rất vui lòng trả lời tất cả câu hỏi kỹ thuật về dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ cung cấp dịch web hosting, và không có kinh nghiệm xây dựng website. Bạn hãy liên lạc với lập trình viên để sửa lại script của bạn. Hoặc bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích ở đây: http://www.google.com/search?q=cronjob+does+not+work

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!