Hãy giúp, Perl/CGI script hiển thị lỗi 500.

Có nhiều khả năng xảy ra. Và hầu hết đều do lỗi cấu hình của file .htaccess. Mặc dù lỗi này thường được gây ra bởi scripts, hoặc phân quyền cho file script sai, hoặc phân quyền cho những file hoặc folder được sử dụng bởi đoạn script đó sai. Bạn có thể xác thực lại đường dẫn cho đúng trước tiên. Bạn cũng nên xác thực script đã được upload với đúng mode (ASCII hoặc Binary -kiểm tra readme chho đoạn scripts để thấy hướng dẫn, thông thường nó là ASCII). Một vấn đề khác có thể là sai phân quyền của file hoặc thư mục. Quyền truy cập phải là 755 hoặc rwxr-xr-x. Làm thế nào để sửa lỗi '500 internal server error' trên website của tôi. 1. Bị ảnh hưởng bởi file .htaccess: Nếu bạn có triển khai .htaccess, nó có thể đã gây ảnh hưởng tới website mà bạn đang cố gắng mở bằng browser. Hãy kiểm tra kỹ cấu hình file .htaccess để chắc rằng nó không chứa bất kỳ lỗi nào. Để biết nó có gây ra lỗi 500 không, hãy xóa hoặc đổi tên file .htaccess. 2. PHP coding timing out Nếu PHP sscript của bạn tạo ra kết nối bên ngoài, kết nối đó có thể hết thời hạn. Nếu có nhiều kết nối bị hết hạn như vậy, nó sẽ gây ra lỗi inernal server. Để tránh tình trạng này, chúng tôi khuyên rằng bạn nên code file php scripts với một số rules về timeout. 3. Tìm trên google cho tên script của bạn và internal server error. Ví dụ nếu bạn gặp lỗi trên Wordpress blog, thì tìm trên Google với từ khóa: Fix Wordpress Internal Server Error

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!