Hãy giúp, tôi lỡ xóa mất vài file!

Chúng tôi tự động tạo backup cho một vài account và ghi nó dưới Backup section ở trong control panel của bạn. Chọn 'Make Backups Available for Download' để tải dữ liệu từ remote backup server tới control panel rồi sau đó download backup file về máy tính. Cuối cùng, chọn công cụ 'Import Website' để upload file lưu trữ đó. Tất cả các file sẽ được khôi phục ào thư mục public_html trong vài phút. Bạn cũng có thể giải nén file lưu trữ đó và đẩy lên web bằng FTP. Nếu không có file backup nào trong cpanel, thì đáng tiếc, chúng tôi đã không tạo backup cho acccount của bạn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!