IP riêng là gì? Lợi ích gì cho việc có nó?

Thông thường, có website trên shared IP addresses sẽ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên có nhiều trường hợp cần sử dụng IP riêng: * Sở hữu Private SSL certificate. Những website e-commerce cần SSL certificate để nhận thẻ thông tin thẻ tín dụng. Web hosts có thể cung cấp shared SSL certificate nơi mà khách hàng có thể sử dụng chung SSL, khi đó thì bạn không cần dùng IP tĩnh. * Anonymous FTP. Có nghĩa là bất kỳ ai sử dụng FTP đều có thể truy cập thư mục được chỉ định trên website của bạn . Nó gọi là Anonymous FTP vì username trong trường hợp này là "Anonymous". Có nhiều web hosting cần static IP cho việc truy cập ẩn danh này hoạt động. * Bạn muốn truy cập và website qua FTP hoặc web browser kể cả khi domain name của bạn không sử dụng được, như trong giai đoạn phổ biến. Thật không ma, chúng tôi không hổ trợ IP riêng vào lúc này.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!