Không thể xóa .pureftpd-upload

Nếu bạn nhìn thấy file name có dạng '.pureftpd-upload' hoặc tương tự và không thể xóa nó, đừng lo lắng. File này được tự tạo ra khi FTP upload thất bại vì phía FTP client đứt kết nối. Tuy nhiên, file này sẽ trở thành 'unlocked' và bạn có thể xóa nó sau (thông thường từ 5-10 phút)

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!