Làm thế nào để bảo vệ website/thư mục của tôi bằng password?

Để bảo vệ thư mục bằng password bạn phải vào cPanel và chọn "Password Protect Directories" icon. Sau đó vào khu vực website mà bạn muốn bảo vệ rồi đặt username và password.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!