Làm thế nào để bật register_globals

PHP register_globals được tắt trên server của chúng tôi vì lý do an toàn. Hiện tại, người ta không dùng register_globals nữa, và nếu bạn gặp lỗi liên quan đến register_globals, bạn nên kiểm tra lại mã nguồn và liên hệ với lập trình viên của bạn để được hướng dẫn. Tuy nhiên, bạn có thể bật register_globals lên bằng cách thêm dòng sau vào file .htaccess: php_flag register_globals on Chúng tôi không khuyến cáo bật tính năng này vì nó có thể sẽ gây ra vấn đề cho website của bạn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!