Làm thế nào để cài đặt scripts?

Để cài đặt script theo ý muốn hãy dùng auto installer, log vào control panel và tìm "Auto Installer" icon. Nếu script của bạn không có sẵn bộ cài, bạn phải tự cài nó lên.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!