Làm thế nào để chạy cronjob?

Hãy sử dụng ví dụ sau để chạy cronjob: php -f /home/YOUR_CPANEL_USERNAME/public_html/file.php Hãy lưu ý rằng nếu bạn chạy cronjobs quá nặng, account của bạn có thể bị suspended vì server quá tải, vì vậy hãy đảm bảo rằng cronjobs không tạo ra nhiều queries nặng. Nếu bạn không biết làm thế nào để cài đặt cronjob để chạy theo thời điểm chỉ định, hãy tham khảo qua Google hoặc lập trình viên.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!