Làm thế nào để chuyển domain miễn phí sang nhà đăng ký khác?

Tôi xin lỗi, nhưng bạn không thể chuyển subdomain miễn phí sang nhà đăng ký khác. Bạn chỉ có thể chuyển domain của riêng bạn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!