Làm thế nào để đổi phân quyền file/folder?

Bạn có thể đổi quyền bằng hai cách: 1. Vào cPanel -> File Manager. Chọn folder rồi chọn "Change Permissions". 2. Sử dụng FTP client để kết nối và đổi quyền bằng cách dùng CHMOD (chuột phải vào file hoặc folder để hiển thị tính năng này)

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!