Làm thế nào để host nhiều domain?

Nếu bạn muốn host nhiều domain từ cùng một control panel, bạn cần sử dụng "Addon Domains" section và tạo thêm một domain mới từ đó.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!