Làm thế nào để hủy tài khoản?

Bạn có thể xóa tài khoản bất kỳ lúc nào qua "Control Panel" -> "Delete Account" function. Lưu ý: tất cả dữ liệu sẽ mất hoàn toàn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!