Làm thế nào để import/export database?

Để import/export một MySQL database bạn cần phải theo những bước sau: - Nếu bạn muốn import database hãy login vào cPanel, hãy tìm section MySQL và tạo database mới. - Login vào phpMyAdmin và chọn import/export ở trên cùng. - Section này sẽ cho phép bạn import hoặc export bất kỳ database nào.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!