Làm thế nào để kích hoạt chứng thực SMTP?

Hãy làm theo các bước sau để cấu hình Outlook Express để chứng thực SMTP: 1. Từ thanh top menu, chọn "Tools", chọn "Accounts..." Chọn account bạn muốn và chọn "Properties" 2. Vào tab "Servers", chọn "My Server require authentication" 3. Chọn button "Setting" 4. Trong phần "Outgoing Mail Server", chọn "Log on using" radio button. 5. Điền đầy đủ địa chỉ email vào trường "Account name" 6. Điền password trong phần "Password" 7. Chọn "OK" trên tất cả các dialogue boxes.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!