Làm thế nào để restore backup?

Chúng tôi tự động tạo backup cho account của bạn và lưu dưới section Backups trong control panel. Chọn "Make Backups Available for Downloads" để truyền file từ remote backup server tới control panel và sau đó download file backup về máy tính của bạn. Cuối cùng, vào "Website Import" để upload file lưu trữ đó lên. Tất cả các file sẽ được khôi phục lại trong public_html trong ít phút. Nếu quá trình import backup bị thất bại, bạn có thể giải nén file lưu trữ lên máy tính và upload những file này qua FTP.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!