Làm thế nào để submit website của tôi lên search engine?

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ quảng bá website. Hãy tìm đọc "Google Webmaster Guidelines" và làm theo hướng dẫn để website của bạn lên index của các công cụ tìm kiếm nhanh hơn: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35769

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!