Làm thế nào để tạo file .htaccess?

Đây là cách để tạo file .htaccess: 1. Mở Notepad (windows), SimpleText (Macintosh), hoặc Ermacs (Linux/Unix), hoặc các trình tạo văn bản 2. Save file lại thành .htaccess (có dấu chấm) 3. Hãy chắc rằng file .htaccess không có phần mở rộng (ví dụ như .htaccess.txt), nếu có hãy xóa nó đi. 4. Trước khi chèn code vào trong file mới, hãy tắt Word Wrap đi, (trong Notepadd, chọn Format, bỏ chọn Word Wrap). Đây là vấn đê quan trọng, vì những lệnh trên .htaccess phải nằm trên một dòng. 5. Bạn có thể chèn code vào file. 6. Upload file .htaccess lên web space với mode ASCII. File .htaccess sẽ tác động lên thư mục chứa nó và các thư mục con bên trong.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!