Làm thế nào để tạo một backup?

Để tạo backup, hãy login vào control panel và vào section Backups. Nếu backup bị thất bại, hãy download tất cả các file về máy tính bằng FTP client.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!