Làm thế nào để tạo trang lỗi theo ý mình?

Để chuyển hướng lỗi tới trang tùy chỉnh, chỉ cần thêm dòng sau vào file .htaccess với format sau: ErrorDocument [error number] [URL of custom page] Ví dụ như, chuyển hướng lỗi 404 Not Found tới trang notfound.html thì bạn chỉ cần thêm vào dòng sau: ErrorDocument 404 /notFound.html Trang web của bạn không cần phải nằm cùng thư mục với file .htaccess, hãy cung cấp địa chỉ URL, ví dụ: ErrorDocument 401 /errorpages/needAuth.html Giả sử như errorpages được đặt dưới thư mục gốc. Bạn có thể tạo bao nhiêu trang tùy chỉnh cũng được, chỉ cần thêm tuần tự các dòng vào .htaccess.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!