Làm thế nào để tạo trigger MySQL

Phiên bản hiện tại của control panel không được hổ trợ MySQL trigger, nhưng tính năng này được yêu cầu bởi nhiều khách hàng của chúng tôi, nó có thể sẽ được đính kèm trong phiên bản tiếp theo.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!