Làm thế nào để thay đổi cPanel password?

Nếu bạn có vấn đề với control panel hoặc FTP password, bạn có thể thay đổi password trong control panel -> section change password

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!