Làm thế nào để thay đổi MX record?

Bạn có thể thay đổi MX record cho domain của bạn bằng cách chuyển hướng tơi cPanel và chọn "MX record".

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!