Làm thế nào để thêm forum vào website của tôi?

Bạn có thể cài đặt diễn đàn bằng script tự động, sử dụng section Auto Installer trong cPanel. Bạn cũng có thể cài đặt thủ công bất kỳ forum script nào. Tuy nhiên, hãy nhớ chúng tôi không cung cấp bất kỳ hổ trợ nào liên quan đến forum links, quản trị hoặc sửa lỗi cho bạn.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!