Làm thế nào để thêm logo (favicon), cái gần thanh address bar?

Bạn có thêm icon chỗ address bar rất dễ. 1. Tạo favicon image tại http://www.favicon.cc/ rồi download nó về máy. 2. Chỉ cần upload nó lên public_html folder và xóa cache của browser là bạn sẽ thấy favicon hiện lên.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!