Làm thế nào để vô hiệu danh sách thư mục (index of page)?

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "index of/" và danh sách các file và thư mục khi mở website của bạn lên, có nghĩa là bạn không file index. Hãy upload file index.html hoặc index.php lên website của bạn và danh sách các thư mục sẽ không hiển thị. Bạn có thể tạo một file trống index.html hoặc index.php nếu bạn không muốn website hiển thị bất kỳ nội dung nào (nhưng muốn vô hiệu danh sách cây thư mục)

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!