Làm thế nào trỏ domain?

Bạn có thể hỏi hướng dãn chỉ cách trỏ tên domain của bạn tới nameserver của chúng tôi qua nơi mà bạn đăng ký domain. Bạn có thể thấy nameserver của chúng tôi trong control panel. Khi bạn đã update thành công nameserver, nó sẽ hoạt động trong vòng 24 đến 48 tiếng.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!