Mail bị đưa vào thư mục spam

Vấn đề này liên quan đến bộ lọc. Có thể có người trong server này (đây là shared server) đã gửi mail hàng loạt và nhà cung cấp email đã blaclist IP trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, IPs sẽ không nằm trong blacklist lâu, mọi thứ sẽ trở lại bình thường sớm. Vào lúc này hãy đánh dấy email của bạn là "Not Spam" để đẩy nhanh quá trình whitelist.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!