PHP Fatal error: Cannot redeclare

Nếu bạn thấy có lỗi 'PHP Fatal error: Cannot redeclare function' hoặc tương tự, có nghĩa là có lỗi với scripts của bạn (nó cố gắng chạy cùng một function nhiều lần). Chúng tôi không cung cấp dịch vụ phát triển website, nhưng bạn có thể tìm thấy cách giải quyết qua: http://www.google.com/search?q=PHP+Fatal+error+Cannot+redeclare

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!