Server của bạn có hổ trợ streaming audio/video?

Server của chúng tôi có hổ trợ streaming audio và video, nhưng bạn cần tự cấu hình mọi thứ vì chúng tôi không giúp đỡ việc cài đặt và cấu hình streaming script. Hãy lưu ý rằng Shoutcat, Flash Media Server hoặc những server tương tự không được hổ trợ.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!